Психологія

Активізація когнітивних процесів у спілкуванні Казміренко В. П., Сіверс 3. Ф., Духневич В. М. та ін.

Видання: Київ : Міленіум
Мова: Українська
Рік: 2011

Введение в психофизиологию Марютина Т.М.

Видання: М. : Московский психолого-соци­альный институт
Мова: Російська
Рік: 2007

Вікова психологія Савчин М.В., Василенко Л.П.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2006

Гендерная психология Бендас Т.

Видання: СПб.: Питер
Мова: Російська
Рік: 2009

Дитяча психологія Дуткевич Т. В.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2012

Дитяча психологія Павелків Р. В., Цигипало О. П.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2008

Дитяча розвивально-корекційна психологія Дуткевич Т. В.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2017

Диференціальна психологія Палій А. А.

Видання: Київ : Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2010

Дифференциальная психология Кондрашихина О. А.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Російська
Рік: 2009

Дифференциальная психология и психодиагностика : избранные труды Гуревич К. М.

Видання: СПб. : Питер
Мова: Російська
Рік: 2008

Дифференциальная психология человека Машков В. Н.

Видання: СПб : Питер
Мова: Російська
Рік: 2008

Екологічна психологія Філоненко М. М.

Видання: Переяслав-Хмельницький
Мова: Українська
Рік: 2005

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій