Право. Юриспруденція

Principles of Public International Law Brownlie I.

Видання: New York : Oxford University Press Inc.
Мова: Англійська
Рік: 2008

Public International Law Kaczorowska A.

Видання: New York : Routledge
Мова: Англійська
Рік: 2010

Аграрне право України / Погрібного О. О.

Видання: К. : Істина
Мова: Українська
Рік: 2007

Адвокат: навички професії: практичний посібник Зейкан Я. П.

Видання: К. : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2011

Адвокатура: підручник Фіолевський Д. П.

Видання: К. : Алерта
Мова: Українська
Рік: 2014

Адміністративне право України : академічний курс. Т. 1 : Загальна частина / Авер’янов B. Б. та ін.

Видання: К. : Юридична думка
Мова: Українська
Рік: 2007

Адміністративне право України : загальна частина Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2011

Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи Пєтков В. П., Дубенко О. І.

Видання: Київ : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2011

Адмістративне право України : підручник / Битяка Ю. П.

Видання: К. : Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 2006

Актуальні проблеми кримінального права: навчальний посібник Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В.

Видання: К. : Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 2009

Банківське безпекознавство Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Банківське право Ващенко Ю. В.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2006

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій